Kul-Met

Podajnik ślimakowy
z wysypem prostokątnym.

poda_zb-kul-met_-_standard