Polityka Prywatności

Informujemy, iż zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako “RODO” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” wszelkie przekazane nam dane będą poddawane przetwarzaniu w celach i na zasadach opisanych niżej.


Administratorem przekazanych danych jest PHU ROLCZAR Krzysztof Czarnowski, 06-100 Pułtusk, Kleszewo 52, NIP: 5680001017, nr tel.: 023 692-84-80.

Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy firmy i tylko w niezbędnym zakresie. Zastrzegamy sobie prawo udostępniania Państwa danych dostawcom usług naszej firmy. Należą do nich m.in. biuro księgowe, firmy kurierskie, organy państwowe posiadające odpowiednie uprawnienia.


Przekazanie danych osobowych do naszej firmy jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwi złożenie i realizację Państwa zlecenia.


Przetwarzamy dane, aby zagwarantować należyte i zgodne z umową wykonanie zlecenia. Państwa dane osobowe są zbierane w przypadku prośby o sporządzenie dokumentu potwierdzającego zakup lub wykonanie usługi.


Dane jakie od Państwa otrzymamy to wszystkie informacje niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży lub zlecenia, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres korespondencyjny, adres firmy, numer telefonu, NIP firmy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt z naszym administratorem danych pod numerem telefonu 023 692-84-80, lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@rolczar.com.pl

Informujemy, iż posiadacie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były przetwarzane.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.