Rolmako – głębosz

Głębosze oferowane przez Rolmako składają się z dwóch, trzech, czterech lub pięciu zębów.
Zęby zabezpieczone są śrubą, która ulega zerwaniu przy uderzeniu w ukryte w glebie przeszkody.
Całość zamontowana jest na ramie wyposażonej w trzypunktowy układ zawieszenia, opcjonalnie
na życzenia klienta producent montuje wał strunowy. Głębosz przeznaczony jest do kruszenia i
spulchniania gleby w celu polepszenia jej właściwości fizycznych i biologicznych. Spulchnia
nie ruszaną przez orkę warstwę gleby i umożliwia jej lepsze podsiąkanie i dopowietrzenie, co
sprzyja rozwójowi korzeni roślin. W wyniku głęboszowania następuje przemieszczanie nawozów
do głębszych warstw gleby. Przesłanką do wykonania tego zabiegu są pojawiające się wiosną na
polach zastoiska wodne.

GŁĘBOSZ

Szerokość [m]

Liczba zębów [szt]

Zapotrzebowanie mocy [KM]

1,6

2

75

1,6

3

100

3,0

4

125

3,0

5

150

3,8

7

210

Głąbokość pracy

max 50cm

Wyposażenie dodatkowe

Wał strunowy

ib_p101_0_1

ib_p101_0_2