Staltech – Plower

Głębosz PLOWER ze względu na rodzaj zastosowanych wygiętych zębów podcinających
przeznaczony jest do spulchniania gleby bez konieczności jej wywracania.

Praca maszyny powoduje lepsze podsiąkanie i drenaż wierzchniej warstwy gruntu.
PLOWER znajduje więc zastosowanie w rekultywacji pastwisk i ugorów w całym zakresie
gleb od lekkich do ciężkich. Sprawdza się również w głębokiej bezorkowej uprawie pól
z pozostałościami roślinnymi oraz w głebokim spulchnianiu zaoranych, zleżałych gleb.

Do głównych zalet PLOWERA można zaliczyć:

* szczelinowatość bez wstrząsów
* likwidacja stwardniałej warstwy pod powierzchnią orną
* drenaż
* przygotowanie ukorzenienia

Na wyposażenie podstawowe głębosza składają się:

* zęby podcinające wygięte z dłutem (wymienne redlice)
* podwójny mechanizm podporowy na kołach gumowych zapewniający niezwykle stabilną
pracę maszyny i dokładne utrzymanie głębokości (4 koła)
* regulowany rozstaw zębów
* bezpiecznikowe lub spężynowe (non – stop) zabezpieczenie zębów

Jako wyposażenie opocjonalne PLOWER może być wyposażony w :

* walec rurowy 500 mm lub 600 mm
* walec gumowy 500 mm lub 600 mm
* walec zębaty 450 mm lub 500 mm
* dwurzędowy zestaw talerzy rozcinająco – zagarniających o średnicy 510 mm (talerz zębaty
lub falisty) z zabezpieczeniem przeciążeniowym w postaci amortyzatorów gumowych.

Specyfikacja:

Typ agregatu

Ilość zębów [szt]

Szerokość robocza [m]

Waga [kg]

Moc [KM]

G4

4

3

800

110 – 130

G6

6

3

1050

130 – 150

G8

8

4

1300

140 – 170

G4S

4

3

1350

120 – 140

G6S

6

3

1600

130 – 160

G8S

8

4

1900

150 – 170

ib_p100_0_1

ib_p100_0_2