Ro-MASZ – glebogryzarka

Glebogryzarka ciągnikowa jest przeznaczona do spulchniania i mieszania gleby.
Zaletą glebogryzarki jest możliwość przygotowania gleby do siewu podczas jednego
przejazdu. Może być zastosowana do wielu zabiegów agrotechnicznych, takich jak:
wiosenne uprawy gleby po orce jesiennej i po orce łąk i pastwisk, podorywki ściernisk
na glebach ciężkich, mieszanie nawozów, kruszenie brył, zwalczanie chwastów oraz
uprawa pól po kulturach wieloletnich.

glebogryzarka-ro-masz

szerokość [m]

1,6

1,8

2,1

masa [kg]

320

350

360

moc [kW]

22

35

35

Liczba noży

24+24

27+27

30+30